Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020

Wersja 3.2022.10.162W razie pytań skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym
Funduszy Europejskich w Opolu

poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

tel. (77) 44 04 720-722

Jeżeli chcesz wysłać wiadomość do wsparcia
technicznego wyślij zgłoszenie na adres:

A A+ A++