Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
105 RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 Konkursowy 2017-08-10 00:00 2017-09-11 00:00 2017-10-18 23:59 Ogłoszony 30 000 000,00 PLN 0,00 PLN 30 000 000,00 PLN -
110 RPOP.04.01.00-IZ.00-16-002/17 Konkursowy 2017-08-31 00:00 2017-11-02 00:00 2017-11-09 23:59 Ogłoszony 79 400 000,00 PLN 0,00 PLN 79 400 000,00 PLN -
111 RPOP.10.01.02-IP.01-16-002/17 Konkursowy 2017-09-01 00:00 2017-11-06 00:00 2017-11-13 23:59 Ogłoszony 8 000 000,00 PLN 0,00 PLN 8 000 000,00 PLN -