Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
148 RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-07-13 00:00 2018-08-16 00:00 2018-08-23 23:59 Ogłoszony 8 000 000,00 PLN 1 500 000,00 PLN 9 500 000,00 PLN Gmina Kędzierzyn-Koźle
149 RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18 Konkursowy 2018-07-27 00:00 2018-08-27 00:00 2018-09-04 23:59 Ogłoszony 16 105 263,00 PLN 1 894 737,00 PLN 18 000 000,00 PLN -
A A+ A++