Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
250 RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/21 Konkursowy 2021-09-03 00:00 2021-10-04 00:00 2021-10-11 23:59 Ogłoszony 1 000 000,00 PLN 0,00 PLN 1 000 000,00 PLN -
A A+ A++