Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
247 RPOP.09.01.05-IP.02-16-001/21 Pozakonkursowy 2021-04-12 00:00 2021-04-19 00:00 2021-04-26 23:59 Ogłoszony 1 781 846,00 PLN 209 629,00 PLN 1 991 475,00 PLN -
A A+ A++