Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
152 RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-09-20 00:00 2018-11-23 00:00 2018-11-30 23:59 Ogłoszony 22 000 000,00 PLN 0,00 PLN 22 000 000,00 PLN -
153 RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-09-28 00:00 2018-12-03 00:00 2018-12-10 23:59 Ogłoszony 12 000 000,00 PLN 0,00 PLN 12 000 000,00 PLN -
154 RPOP.10.01.02-IP.01-16-001/18 Konkursowy 2018-10-10 00:00 2018-11-13 00:00 2018-11-20 23:59 Ogłoszony 5 000 000,00 PLN 0,00 PLN 5 000 000,00 PLN -
155 RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-10-12 00:00 2018-11-14 00:00 2018-11-21 23:59 Ogłoszony 5 800 000,00 PLN 0,00 PLN 5 800 000,00 PLN dla Subregionu Południowego
156 RPOP.01.01.00-IP.01-16-002/18 Konkursowy 2018-10-17 00:00 2018-11-22 00:00 2018-11-29 23:59 Ogłoszony 15 350 000,00 PLN 0,00 PLN 15 350 000,00 PLN -
158 RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18 Konkursowy 2018-10-19 00:00 2018-11-19 00:00 2018-11-27 23:59 Ogłoszony 7 200 000,00 PLN 0,00 PLN 7 200 000,00 PLN -
A A+ A++