Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
135 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/18 Pozakonkursowy 2018-04-09 00:00 2018-05-11 00:00 2018-07-06 23:59 Ogłoszony 36 953 706,00 PLN 2 589 115,00 PLN 39 542 821,00 PLN Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4
140 RPOP.02.04.00-IP.01-16-001/18 Konkursowy 2018-04-27 00:00 2018-06-18 00:00 2018-06-25 23:59 Ogłoszony 10 480 000,00 PLN 0,00 PLN 10 480 000,00 PLN -
142 RPOP.07.06.00-IP.02-16-001/18 Konkursowy 2018-05-04 00:00 2018-06-08 00:00 2018-06-29 23:59 Ogłoszony 5 404 068,00 PLN 317 886,00 PLN 5 721 954,00 PLN -
143 RPOP.02.03.00-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-05-11 00:00 2018-06-14 00:00 2018-06-21 23:59 Ogłoszony 9 000 000,00 PLN 0,00 PLN 9 000 000,00 PLN -
144 RPOP.03.02.01-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-05-10 00:00 2018-06-12 00:00 2018-06-19 23:59 Ogłoszony 4 500 000,00 PLN 0,00 PLN 4 500 000,00 PLN Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion północny)
145 RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 Konkursowy 2018-05-10 00:00 2018-06-12 00:00 2018-06-19 23:59 Ogłoszony 1 400 000,00 PLN 0,00 PLN 1 400 000,00 PLN Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (subregion brzeski)
146 RPOP.07.04.00-IZ.00-16-002/18 Konkursowy 2018-05-25 00:00 2018-06-29 00:00 2018-07-06 23:59 Ogłoszony 8 459 262,00 PLN 995 207,00 PLN 9 454 469,00 PLN W zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego
147 RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/18 Konkursowy 2018-06-11 00:00 2018-07-12 00:00 2018-07-20 23:59 Ogłoszony 8 500 000,00 PLN 0,00 PLN 8 500 000,00 PLN OBSZAR PÓŁNOCNY, OBSZAR POŁUDNIOWY
A A+ A++