Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
210 RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 Konkursowy 2020-02-14 00:00 2020-03-19 00:00 2020-04-30 23:59 Ogłoszony 2 400 000,00 PLN 0,00 PLN 2 400 000,00 PLN -
211 RPOP.03.01.02-IP.03-16-001/20 Konkursowy 2020-02-20 00:00 2020-03-23 00:00 2020-05-29 23:59 Ogłoszony 33 500 000,00 PLN 0,00 PLN 33 500 000,00 PLN -
212 RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/20 Konkursowy 2020-02-28 00:00 2020-03-30 00:00 2020-09-30 23:59 Ogłoszony 3 385 000,00 PLN 474 000,00 PLN 3 859 000,00 PLN SUBREGION POŁUDNIOWY
213 RPOP.08.01.00-IZ.00-16-003/20 Konkursowy 2020-03-13 00:00 2020-04-15 00:00 2020-04-22 23:59 Ogłoszony 1 000 000,00 PLN 111 765,00 PLN 1 111 765,00 PLN -
214 RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/20 Konkursowy 2020-03-23 00:00 2020-05-11 00:00 2020-05-18 23:59 Ogłoszony 6 500 000,00 PLN 0,00 PLN 6 500 000,00 PLN -
215 RPOP.10.01.02-IP.01-16-001/20 Konkursowy 2020-01-24 00:00 2020-05-11 00:00 2020-05-18 23:59 Ogłoszony 8 000 000,00 PLN 0,00 PLN 8 000 000,00 PLN -
A A+ A++