Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
153 RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/19 Konkursowy 2018-09-28 00:00 2019-01-03 00:00 2019-01-10 23:59 Ogłoszony 12 000 000,00 PLN 0,00 PLN 12 000 000,00 PLN -
155 RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-10-12 00:00 2018-12-12 00:00 2018-12-19 23:59 Ogłoszony 5 800 000,00 PLN 0,00 PLN 5 800 000,00 PLN dla Subregionu Południowego
160 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/19 Pozakonkursowy 2018-12-17 00:00 2019-01-18 00:00 2019-01-25 23:59 Ogłoszony 9 567 726,00 PLN 1 125 614,82 PLN 10 693 340,82 PLN Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4
161 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/19 Pozakonkursowy 2018-12-17 00:00 2019-01-18 00:00 2019-01-25 23:59 Ogłoszony 10 306 115,00 PLN 17 177,00 PLN 10 323 292,00 PLN Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa
A A+ A++