Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
162 RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/19 Konkursowy 2019-01-18 00:00 2019-03-22 00:00 2019-03-29 23:59 Ogłoszony 6 585 314,00 PLN 0,00 PLN 6 585 314,00 PLN -
165 RPOP.02.04.00-IP.01-16-001/19 Konkursowy 2019-03-07 00:00 2019-04-08 00:00 2019-04-15 23:59 Ogłoszony 12 695 479,00 PLN 0,00 PLN 12 695 479,00 PLN -
166 RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/19 Konkursowy 2019-03-22 00:00 2019-05-08 00:00 2019-05-15 23:59 Ogłoszony 13 656 682,64 PLN 0,00 PLN 13 656 682,64 PLN UWAGA! Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego PSZOK (zgodnie z pkt 1) z projektami dotyczącego recyklingu (zgodnie z pkt. 2). Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnego wniosku o dofinansowanie projektu na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.
A A+ A++