Lista naborów

Id Numer naboru Rodzaj naboru Data i godzina ogłoszenia naboru Data i godzina rozpoczęcia naboru Data i godzina zakończenia naboru Status naboru Alokacja środków unijnych Alokacja środków budżetowych Łączna alokacja środków Nazwa naboru
120 RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/18 Konkursowy 2017-12-15 00:00 2018-03-07 00:00 2018-03-14 23:59 Ogłoszony 4 000 000,00 PLN 0,00 PLN 4 000 000,00 PLN -
121 RPOP.01.02.00-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-01-19 00:00 2018-03-05 00:00 2018-03-12 23:59 Ogłoszony 20 000 000,00 PLN 0,00 PLN 20 000 000,00 PLN -
122 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18 Pozakonkursowy 2018-01-26 00:00 2018-02-26 00:00 2018-03-02 23:59 Ogłoszony 13 884 324,00 PLN 1 633 450,00 PLN 15 517 774,00 PLN Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4
123 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 Pozakonkursowy 2018-01-26 00:00 2018-02-26 00:00 2018-03-02 23:59 Ogłoszony 30 243 728,00 PLN 3 558 085,00 PLN 33 801 813,00 PLN Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa
124 RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18 Pozakonkursowy 2018-01-26 00:00 2018-02-26 00:00 2018-03-02 23:59 Ogłoszony 14 260 275,00 PLN 1 677 680,00 PLN 15 937 955,00 PLN Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe-droga wojewódzka nr 454
125 RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/18 Konkursowy 2018-02-02 00:00 2018-03-19 00:00 2018-03-26 23:59 Ogłoszony 10 000 000,00 PLN 0,00 PLN 10 000 000,00 PLN -
126 RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/18 Konkursowy 2018-02-02 00:00 2018-03-05 00:00 2018-03-12 23:59 Ogłoszony 47 642 268,00 PLN 2 802 486,00 PLN 50 444 754,00 PLN -
127 RPOP.07.01.00-IP.02-16-001/18 Pozakonkursowy 2018-02-12 00:00 2018-02-12 00:01 2018-02-26 23:59 Ogłoszony 20 967 588,00 PLN 3 700 163,00 PLN 24 667 751,00 PLN -
128 RPOP.05.03.03-IP.03-16-001/18 Konkursowy 2018-02-09 00:00 2018-03-12 00:00 2018-03-19 23:59 Ogłoszony 1 200 000,00 PLN 0,00 PLN 1 200 000,00 PLN -
129 RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/18 Konkursowy 2018-02-09 00:00 2018-03-15 00:00 2018-03-22 23:59 Ogłoszony 17 200 000,00 PLN 0,00 PLN 17 200 000,00 PLN -