O systemie

System SYZYF RPO WO 2014-2020 jest Lokalnym Systemem Informatycznym mającym na celu wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania RPO WO 2014-2020. System SYZYF RPO WO 2014-2020 ma budowę modułową (tzw. front-end przeznaczony dla wnioskodawców Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz back-end wykorzystywany przez użytkowników ze strony Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących – aplikacja główna).

Podstawową funkcjonalność w ramach Panelu Wnioskodawcy stanowi tzw. generator wniosków o dofinansowanie. Jest to elektroniczny formularz wniosku, wypełniany przez projektodawcę, pomagający spełnić wymogi techniczne i formalne (poprzez zastosowanie odpowiednich walidacji i ograniczeń) określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020 są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie zawartego w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 (z systemu wyłączony jest obszar XI osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020).

SYZYF RPO WO 2014-2020 jest zarządzany w zakresie merytorycznym przez Departament Funduszy Europejskich UMWO, natomiast w zakresie technicznym przez Departament Cyfryzacji UMWO. Twórcą oprogramowania są pracownicy Departament Cyfryzacji UMWO.

A A+ A++